Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zmiany na rynku mediów w świetle nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Interes społeczny
  • Internet
  • Prawo
  • Rynek
  • Środki masowego przekazu
  • Usługi elektroniczne
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

439 - 456

Book

Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku : w poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa