Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Rozdział 5. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies
[6.7] Law

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja elektroniczna
  • Elektroniczne dostarczanie dokumentów
  • Korespondencja urzędowa
  • Usługi elektroniczne
  • Prawo
  • Polska
Pages (from - to)

155 - 173

Book

Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Komentarz

Ministry points / chapter

20.0