Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo telekomunikacyjne jako element bezpieczeństwa informacyjnego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Ochrona danych
  • Prawo administracyjne
  • Transmisja danych
  • Polska
Pages (from - to)

68 - 93

Book

Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne

Ministry points / chapter

20.0