Processing may take a few seconds...

Book

Title

Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies
[5.7] Legal education

Year of publication

2017

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Date of publication

2017

Number of pages

357

ISBN

978-83-944423-0-9

Keywords
PL
  • Informacja
  • Biały wywiad
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Prawo
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Społeczeństwo informacyjne
Chapters
Pojęcie i zakres bezpieczeństwa informacyjnego państwa, ustalenia systemowe i definicyjne (p. 19-46)
Bezpieczeństwo informacyjne jako kategoria prawna. Ujęcie teoretyczne (p. 47-67)
Bezpieczeństwo telekomunikacyjne jako element bezpieczeństwa informacyjnego (p. 68-93)
Bezpieczeństwo informacyjne w lotnictwie. Aspekty prawne i administracyjne (p. 94-112)
Międzynarodowe uregulowania prawne w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (p. 115-153)
Defensywne i ofensywne zdolności militarne Federacji Rosyjskiej w cyberprzestrzeni na podstawie ogólnej analizy rosyjskich dokumentów strategicznych i doktrynalnych (p. 154-169)
Działania w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w Polsce (p. 170-182)
Wystąpienie pokontrolne jako informacja jawnoźródłowa białego wywiadu (p. 207-221)
Ochrona informacji w elektronicznym przesyłaniu dokumentów w postępowaniu administracyjnym (p. 222-237)
Informacja jako czynnik sprawczy w sferze bezpieczeństwa w aspekcie działalności służb specjalnych (p. 238-256)
Prawo do informacji publicznej a ochrona danych osobowych w polskim systemie prawnym (p. 257-272)
Ujęcie przestępstw przeciwko ochronie informacji w Kodeksie karnym a postanowienia dyrektywy 2013/40/UE dotyczącej ataków na systemy informatyczne : aspekty wybrane (p. 293-317)
Małoletni użytkownik internetu a zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego (p. 318-333)
Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych w uczelni wyższej - wybrane zagadnienia (p. 334-343)
Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

5