Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.7] Law

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Publisher name from the Ministry list

Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Date of publication

2017

Number of pages

357

ISBN

978-83-944423-0-9

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991020180839705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Bezpieczeństwo%20informacyjne.%20Aspekty%20prawno-administracyjne&offset=0

Keywords
PL
  • Informacja
  • Biały wywiad
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Prawo
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Społeczeństwo informacyjne
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo przy pracach

Chapters
Pojęcie i zakres bezpieczeństwa informacyjnego państwa, ustalenia systemowe i definicyjne (p. 19-46)
Bezpieczeństwo informacyjne jako kategoria prawna. Ujęcie teoretyczne (p. 47-67)
Bezpieczeństwo telekomunikacyjne jako element bezpieczeństwa informacyjnego (p. 68-93)
Bezpieczeństwo informacyjne w lotnictwie. Aspekty prawne i administracyjne (p. 94-112)
Międzynarodowe uregulowania prawne w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (p. 115-153)
Defensywne i ofensywne zdolności militarne Federacji Rosyjskiej w cyberprzestrzeni na podstawie ogólnej analizy rosyjskich dokumentów strategicznych i doktrynalnych (p. 154-169)
Działania w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w Polsce (p. 170-182)
Wystąpienie pokontrolne jako informacja jawnoźródłowa białego wywiadu (p. 207-221)
Ochrona informacji w elektronicznym przesyłaniu dokumentów w postępowaniu administracyjnym (p. 222-237)
Informacja jako czynnik sprawczy w sferze bezpieczeństwa w aspekcie działalności służb specjalnych (p. 238-256)
Prawo do informacji publicznej a ochrona danych osobowych w polskim systemie prawnym (p. 257-272)
Ujęcie przestępstw przeciwko ochronie informacji w Kodeksie karnym a postanowienia dyrektywy 2013/40/UE dotyczącej ataków na systemy informatyczne : aspekty wybrane (p. 293-317)
Małoletni użytkownik internetu a zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego (p. 318-333)
Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych w uczelni wyższej - wybrane zagadnienia (p. 334-343)
Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0