Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

357

ISBN

978-83-944423-0-9

Słowa kluczowe
PL
  • Informacja
  • Biały wywiad
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Prawo
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Społeczeństwo informacyjne
Rozdziały
Pojęcie i zakres bezpieczeństwa informacyjnego państwa, ustalenia systemowe i definicyjne (s. 19-46)
Bezpieczeństwo informacyjne jako kategoria prawna. Ujęcie teoretyczne (s. 47-67)
Bezpieczeństwo telekomunikacyjne jako element bezpieczeństwa informacyjnego (s. 68-93)
Bezpieczeństwo informacyjne w lotnictwie. Aspekty prawne i administracyjne (s. 94-112)
Międzynarodowe uregulowania prawne w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (s. 115-153)
Defensywne i ofensywne zdolności militarne Federacji Rosyjskiej w cyberprzestrzeni na podstawie ogólnej analizy rosyjskich dokumentów strategicznych i doktrynalnych (s. 154-169)
Działania w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w Polsce (s. 170-182)
Wystąpienie pokontrolne jako informacja jawnoźródłowa białego wywiadu (s. 207-221)
Ochrona informacji w elektronicznym przesyłaniu dokumentów w postępowaniu administracyjnym (s. 222-237)
Informacja jako czynnik sprawczy w sferze bezpieczeństwa w aspekcie działalności służb specjalnych (s. 238-256)
Prawo do informacji publicznej a ochrona danych osobowych w polskim systemie prawnym (s. 257-272)
Ujęcie przestępstw przeciwko ochronie informacji w Kodeksie karnym a postanowienia dyrektywy 2013/40/UE dotyczącej ataków na systemy informatyczne : aspekty wybrane (s. 293-317)
Małoletni użytkownik internetu a zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego (s. 318-333)
Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych w uczelni wyższej - wybrane zagadnienia (s. 334-343)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0