Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Działania w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Polska
  • Prawo konstytucyjne
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Stany nadzwyczajne
Pages (from - to)

170 - 182

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 181-182.

Book

Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne

Points of MNiSW / chapter

20.0