Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pojęcie i zakres bezpieczeństwa informacyjnego państwa, ustalenia systemowe i definicyjne

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Informacja
Pages (from - to)

19 - 46

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 44-46.

Book

Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne

Points of MNiSW / chapter

20.0