Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Bezpieczeństwo informacyjne w lotnictwie. Aspekty prawne i administracyjne

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Lotnictwo cywilne
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Prawo lotnicze
  • Prawo międzynarodowe
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Polska
Pages (from - to)

94 - 112

Book

Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne

Ministry points / chapter

20.0