Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo informacyjne w lotnictwie. Aspekty prawne i administracyjne

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Lotnictwo cywilne
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Prawo lotnicze
  • Prawo międzynarodowe
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Polska
Pages (from - to)

94 - 112

Book

Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne

Points of MNiSW / chapter

20.0