Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Międzynarodowe uregulowania prawne w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Organizacje międzynarodowe
  • Prawo międzynarodowe
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Rzeczywistość wirtualna
Pages (from - to)

115 - 153

Book

Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne

Ministry points / chapter

20.0