Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Informacja jako czynnik sprawczy w sferze bezpieczeństwa w aspekcie działalności służb specjalnych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Informacja
  • Służby specjalne
  • Polska
Pages (from - to)

238 - 256

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 255-256

Book

Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne

Points of MNiSW / chapter

20.0