Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prawo do informacji publicznej a ochrona danych osobowych w polskim systemie prawnym

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo administracyjne
  • Prawo do informacji publicznej
  • Prawo konstytucyjne
  • Polska
Pages (from - to)

257 - 272

Book

Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne

Ministry points / chapter

20.0