Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr Izabela Stańczuk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii

E-mail

i.stanczuk@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 47 51

ORCID

0000-0003-2446-8428

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (6)

Książki (1)