Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wolność religijna w czasie epidemii COVID-19 w Polsce : ujęcie prawne

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Religious freedom in the time of the COVID-19 epidemic in Poland : a legal perspective.

Year of publication

2020

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2020 | Journal number: nr 1(3)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Epidemie
 • Prawa człowieka
 • Religia
 • Rzecznik praw obywatelskich
 • Wolność sumienia
 • Wolność wyznania
 • COVID-19
EN
 • Epidemic
 • Freedom of conscience and religion
 • Human rights
 • Human Rights Defender
Abstract

PL Wiara i religia stanowią dla wielu ludzi istotną wartość, którą kierują się w życiu codziennym. Historia pokazuje, że to właśnie na tym tle i w obronie tych wartości ludzkość toczyła bitwy, a nawet wszczynała wojny. Współcześnie przyzwyczailiśmy się do tego, że wolność naszego sumienia i wyznania jest respektowana i w zasadzie nie podlega większym ograniczeniom. Sama Konstytucja RP w swojej treści ustanawia przecież ich prawne gwarancje. Pojawienie się w Polsce zachorowań na SARS-Cov-2 stało się jednak przesłanką, która przyczyniła się do wprowadzenia istotnych ograniczeń w możliwości korzystania z praw i wolności. Ogłoszenia przez władze stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii spowodowało wyznaczenie nowych granic dla wolności religijnej każdego obywatela.

EN Faith and religion are important values for many people, guiding them in their daily lives. As shown by the history, the humanity fought numerous battles and wars to protect these values. More recently, we have got used to the fact that the freddom of conscience and religious belief is respected and, generally speaking, not largely restriced. The Constiution of the Republic of Poland implements some legal guarantees concerning the above. However the outburstof the SARS -CoV2 disease in Poland has prompted serious restrictiones on exercising constitutional righs and freedoms. The risk of an epidemic, and then the state of an epidemic declared by the national authorites hove earmarked new limits for the religious freedom of each citizen.

Pages (from - to)

157 - 174

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0