Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Realizacja interesów jednostek, grup społecznych i interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Data udostępnienia online

2020

Liczba stron

148

ISBN

978-83-944423-3-0

URL

http://two.com.pl/books.html#nowewydawnictwo_realizacja-interesow

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczństwo narodowe
  • Interes publiczny
  • Interes społeczny
  • Komunikacja
  • Konstytucja
  • Prawa człowieka
  • Wolność słowa
Pełny tekst książki

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0