Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona informacji w elektronicznym przesyłaniu dokumentów w postępowaniu administracyjnym

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Elektroniczne dostarczanie dokumentów
  • Ochrona danych
  • Postępowanie administracyjne
  • Polska
Pages (from - to)

222 - 237

Book

Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne

Points of MNiSW / chapter

20.0