Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ujęcie przestępstw przeciwko ochronie informacji w Kodeksie karnym a postanowienia dyrektywy 2013/40/UE dotyczącej ataków na systemy informatyczne : aspekty wybrane

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Cyberprzestępczość
  • Prawo karne
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Polska
  • Unia Europejska (UE)
Strony (od-do)

293 - 317

Uwagi

Bibliografia na stronach 316-317.

Książka

Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0