Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Kontratyp sztuki i nauki a ochrona powszechnie uznawanych wartości

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontratypy
  • Ochrona
  • Prawo porównawcze
  • Sztuka
Date of online publication

2019

Comments

Brak stron. Uzupełnię po dotarciu do źródła.

Book

Wolność słowa: współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej

Ministry points / chapter

20.0