Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kontratyp sztuki i nauki a ochrona powszechnie uznawanych wartości

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontratypy
  • Ochrona
  • Prawo porównawcze
  • Sztuka
Date of online publication

2019

Comments

Brak stron. Uzupełnię po dotarciu do źródła.

Book

Wolność słowa: współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej

Points of MNiSW / chapter

20.0