Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Kontratyp sztuki i nauki a ochrona powszechnie uznawanych wartości

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kontratypy
  • Ochrona
  • Prawo porównawcze
  • Sztuka
Data udostępnienia online

2019

Uwagi

Brak stron. Uzupełnię po dotarciu do źródła.

Książka

Wolność słowa: współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej

Punktacja MNiSW / rozdział

20