Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wolność słowa: współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Data opublikowania

2019

Liczba stron

570

ISBN

9788366344037

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052569777305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=en&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wolno%C5%9B%C4%87%20s%C5%82owa.%20Wsp%C3%B3%C5%82czesne%20wyzwania&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Mowa nienawiści
  • Prawo porównawcze
  • Wolność słowa
  • Wolność twórczości artystycznej
Rozdziały
Kontratyp sztuki i nauki a ochrona powszechnie uznawanych wartości