Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz kontrola tej działalności

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Działalność gospodarcza
  • Koncesja
  • Kontrola
  • Odpowiedzialność cywilna
  • Ochrona mienia
  • Pozwolenia administarcyjne
  • Prawo gospodarcze
  • Promise
  • Prawo
  • Polska
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

98 - 163

Książka

Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0