Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz kontrola tej działalności

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działalność gospodarcza
  • Koncesja
  • Kontrola
  • Odpowiedzialność cywilna
  • Ochrona mienia
  • Pozwolenia administarcyjne
  • Prawo gospodarcze
  • Promise
  • Prawo
  • Polska
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

98 - 163

Book

Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz

Points of MNiSW / chapter

20.0