Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo C.H. Beck

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo C.H. Beck

Data opublikowania

2020

Liczba stron

268

ISBN

978-83-8198-710-3

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052737088205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ustawa%20o%20ochronie%20os%C3%B3b%20i%20mienia.%20Komentarz&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Ochrona mienia
  • Ochrona osób
  • Pracownicy ochrony mienia i osób
  • Prawo karne
  • Polska
Uwagi

Stan prawny na 2020 r. ustalony na podstawie treści książki. Publikacja dla przedsiębiorców, pracowników służby ochrony, a także radców prawnych, adwokatów, prokuratorów i sędziów.

Opublikowano w

Seria: Krótkie Komentarze Becka

Rozdziały
Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie (s. 30-83)
Wewnętrzne służby ochrony (s. 84-97)
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz kontrola tej działalności (s. 98-163)
Środki ochrony fizycznej osób i mienia oraz prawa i obowiązki pracownika ochrony (s. 198-233)
Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz kontrola stanu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń przez nie chronionych (s. 233-247)
Przepisy karne (s. 248-258)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0