Processing may take a few seconds...

Book


Title

Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz

Editors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.7] Law

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo C.H. Beck

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo C.H. Beck

Date of publication

2020

Number of pages

268

ISBN

978-83-8198-710-3

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052737088205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ustawa%20o%20ochronie%20os%C3%B3b%20i%20mienia.%20Komentarz&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Ochrona mienia
  • Ochrona osób
  • Pracownicy ochrony mienia i osób
  • Prawo karne
  • Polska
Comments

Stan prawny na 2020 r. ustalony na podstawie treści książki. Publikacja dla przedsiębiorców, pracowników służby ochrony, a także radców prawnych, adwokatów, prokuratorów i sędziów.

Published in

Book series: Krótkie Komentarze Becka

Chapters
Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie (p. 30-83)
Wewnętrzne służby ochrony (p. 84-97)
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz kontrola tej działalności (p. 98-163)
Środki ochrony fizycznej osób i mienia oraz prawa i obowiązki pracownika ochrony (p. 198-233)
Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz kontrola stanu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń przez nie chronionych (p. 233-247)
Przepisy karne (p. 248-258)
Total point value of MNiSW of monograph

100.0

Total point value of MNiSW for editor

20.0