Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Przepisy karne

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Prawo karne
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

248 - 258

Książka

Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz

Punktacja MNiSW / rozdział

20