Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Przepisy ogólne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Agencje ochrony osób i mienia
  • Majątek
  • Ochrona osób
  • Polska
  • Prawodawstwo
Strony (od-do)

1 - 30

URL

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19169-ustawa-o-ochronie-osob-i-mienia-komentarz-katarzyna-chalubinska-jentkiewicz

Książka

Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0