Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Ochrona mienia
  • Prawo
  • Polska
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

30 - 83

Book

Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz

Points of MNiSW / chapter

20.0