Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Środki ochrony fizycznej osób i mienia oraz prawa i obowiązki pracownika ochrony

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona mienia
  • Ochrona osób
  • Pracownicy ochrony mienia i osób
  • Prawa i obowiązki pracownika
  • Prawo
  • Polska
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

198 - 233

Book

Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz

Ministry points / chapter

20.0