Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Prowadzenie rejestru publicznego jako zadanie administracji publicznej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja
  • Prawo
  • Rejestr publiczny
Książka

Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy. [T. 1]