Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prowadzenie rejestru publicznego jako zadanie administracji publicznej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja
  • Prawo
  • Rejestr publiczny
Book

Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy. [T. 1]