Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...


Tytuł

Ugoda

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Komentarz
  • Postępowanie administracyjne
  • Ugoda
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

341 - 367

URL

https://wpia.uwm.edu.pl/sites/default/files/u4/kpa_ii_1.pdf

Uwagi

Komentarz do art. 114 - 122

Książka

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. T. 2, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 61-126

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0