Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. T. 2, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 61-126

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Olsztyn, Polska

Wydawca

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data opublikowania

2020

Liczba stron

393

ISBN

978-83-65992-45-1

Słowa kluczowe
PL
  • Kodeks
  • Komentarz do ustawy
  • Postępowanie administracyjne
Rozdziały
Ugoda (s. 341-367)