Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rozdział 6. Systemy teleinformatyczne wspierające świadczenie usług doręczeń elektronicznych

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja elektroniczna
  • Elektroniczne dostarczanie dokumentów
  • Korespondencja urzędowa
  • Usługi elektroniczne
  • Prawo
  • Polska
Pages (from - to)

173 - 199

Book

Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Komentarz

Ministry points / chapter

20.0