Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego : szanse i zagrożenia

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo do informacji publicznej
  • Sektor publiczny
  • Zarządzanie informacją
  • Polska
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

19 - 33

Book

Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej

Ministry points / chapter

20.0