Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Moralność publiczna w polskim prawie gospodarczym i w prawie mediów

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo gospodarcze
  • Wolność mediów
  • Polska
Date of online publication

2019

Comments

Brak stron. Zostaną uzupełnione po dotarciu do źródła.

Book

Klauzule porządku publicznego i moralności publicznej

Points of MNiSW / chapter

20.0