Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Eksploatacja filmu : strefa zysku

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Film
  • Kinematografia
  • Zysk
Pages (from - to)

360 - 440

Book

Prawo filmowe

Points of MNiSW / chapter

20.0