Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Droga do regulacji? Dezinformacja w przekazie medialnym

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dezinformacja
  • Fake news
  • Prawo nowych mediów
  • Prawo prasowe
  • Środki masowego przekazu
  • Polska
  • Świat
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

257 - 278

Book

Media w erze cyfrowej. Wyzwania i zagrożenia

Points of MNiSW / chapter

20.0