Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Droga do regulacji? Dezinformacja w przekazie medialnym

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Dezinformacja
  • Fake news
  • Prawo nowych mediów
  • Prawo prasowe
  • Środki masowego przekazu
  • Polska
  • Świat
Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

257 - 278

Książka

Media w erze cyfrowej. Wyzwania i zagrożenia

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0