Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rozdział 3. Zakres uprawnień Policji

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Czynności operacyjne
  • Policja
  • Ustawa
  • Polska
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

209 - 351

Book

Ustawa o Policji : komentarz

Ministry points / chapter

20.0