Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Ustawa o Policji : komentarz

Editors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies
[6.7] Law

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Ustawa o policji. Komentarz to unikalna pozycja omawiająca wyczerpująco ustawę z 6.4.1990 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.)., będącą uregulowaniem statusu prawnego służby mundurowej i jej funkcjonariuszy. Najnowsze wydanie uzupełnione jest o zmiany w prawie wywołane m.in. ustawą z 9.11.2018 r. zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 15), ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1608) oraz innymi aktami prawnymi. Niniejsza publikacja jest jedynym tak kompleksowym omówieniem ustawy o Policji, wydanym w przystępnym formacie, uwzględniającym najnowsze zmiany i orzecznictwo (także Trybunału Konstytucyjnego). Prezentując w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmując najnowsze orzecznictwo i aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych komentarz szczegółowo omawia m.in: organizację Policji; zakres uprawnień Policji; banderę i znaki rozpoznawcze; służbę w Policji; korpusy i stopnie policyjne; obowiązki i prawa policjanta; mieszkania funkcjonariuszy Policji; uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów; odpowiedzialność dyscyplinarną i karną policjantów; realizację wspólnych działań na terenie Unii Europejskiej. Niniejszy komentarz został przygotowany z myślą o funkcjonariuszach Policji i innych służb mundurowych, urzędnikach administracji centralnej, samorządowej, a także prywatnych przedsiębiorcach. Stanowi także nieodzowną pomoc dla praktyków prawa, w tym adwokatów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a także jest nieocenioną bazą wiedzy dla aplikantów oraz studentów.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo C.H. Beck

Publisher name from the Ministry list

Wydawnictwo C.H. Beck

Date of online publication

2021

Date of publication

2021

Number of pages

400

ISBN

978-83-8198-764-6

URL

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19168-ustawa-o-policji-komentarz-katarzyna-chalubinska-jentkiewicz#opis

Keywords
PL
  • Policja
  • Prawo
  • Polska
Comments

Stan prawny: 1 lutego 2021 r.

Published in

Book series: Krótkie Komentarze Becka

Chapters
Rozdział 2. Organizacja Policji (p. 23-118)
Rozdział 3. Zakres uprawnień Policji (p. 209-351)
Rozdział 3a. Bandera i znaki rozpoznawcze (p. 351-356)
Rozdział 5. Służba w Policji. (p. 356-448)
Rozdział 6. Korpusy i stopnie policyjne. (p. 448-471)
Rozdział 7. Obowiązki i prawa policjanta (p. 471-531)
Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów (p. 552-618)
Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów (p. 618-748)
Rozdział 10a. Kontyngenty policyjne wydzielone do realizacji zadań poza granicami państwa (p. 748-762)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0