Processing may take a few seconds...

Book

Title

Ustawa o Policji. Komentarz

Editors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies
[5.7] Legal education

Year of publication

2021

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Ustawa o policji. Komentarz to unikalna pozycja omawiająca wyczerpująco ustawę z 6.4.1990 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.)., będącą uregulowaniem statusu prawnego służby mundurowej i jej funkcjonariuszy. Najnowsze wydanie uzupełnione jest o zmiany w prawie wywołane m.in. ustawą z 9.11.2018 r. zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 15), ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1608) oraz innymi aktami prawnymi. Niniejsza publikacja jest jedynym tak kompleksowym omówieniem ustawy o Policji, wydanym w przystępnym formacie, uwzględniającym najnowsze zmiany i orzecznictwo (także Trybunału Konstytucyjnego). Prezentując w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmując najnowsze orzecznictwo i aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych komentarz szczegółowo omawia m.in: organizację Policji; zakres uprawnień Policji; banderę i znaki rozpoznawcze; służbę w Policji; korpusy i stopnie policyjne; obowiązki i prawa policjanta; mieszkania funkcjonariuszy Policji; uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów; odpowiedzialność dyscyplinarną i karną policjantów; realizację wspólnych działań na terenie Unii Europejskiej. Niniejszy komentarz został przygotowany z myślą o funkcjonariuszach Policji i innych służb mundurowych, urzędnikach administracji centralnej, samorządowej, a także prywatnych przedsiębiorcach. Stanowi także nieodzowną pomoc dla praktyków prawa, w tym adwokatów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a także jest nieocenioną bazą wiedzy dla aplikantów oraz studentów.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo C.H. Beck

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo C.H. Beck

Date of publication

2021

Number of pages

400

ISBN

978-83-8198-764-6

URL

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19168-ustawa-o-policji-komentarz-katarzyna-chalubinska-jentkiewicz#opis

Keywords
PL
  • Policja
  • Prawo
Comments

Planowany termin wydania: 25 lutego 2021

Published in

Book series: Krótkie Komentarze Becka

Chapters
Rozdział III
Rozdział II
Rozdział IX. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów
Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20