Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Ustawa o Policji. Komentarz

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Ustawa o policji. Komentarz to unikalna pozycja omawiająca wyczerpująco ustawę z 6.4.1990 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.)., będącą uregulowaniem statusu prawnego służby mundurowej i jej funkcjonariuszy. Najnowsze wydanie uzupełnione jest o zmiany w prawie wywołane m.in. ustawą z 9.11.2018 r. zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 15), ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1608) oraz innymi aktami prawnymi. Niniejsza publikacja jest jedynym tak kompleksowym omówieniem ustawy o Policji, wydanym w przystępnym formacie, uwzględniającym najnowsze zmiany i orzecznictwo (także Trybunału Konstytucyjnego). Prezentując w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmując najnowsze orzecznictwo i aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych komentarz szczegółowo omawia m.in: organizację Policji; zakres uprawnień Policji; banderę i znaki rozpoznawcze; służbę w Policji; korpusy i stopnie policyjne; obowiązki i prawa policjanta; mieszkania funkcjonariuszy Policji; uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów; odpowiedzialność dyscyplinarną i karną policjantów; realizację wspólnych działań na terenie Unii Europejskiej. Niniejszy komentarz został przygotowany z myślą o funkcjonariuszach Policji i innych służb mundurowych, urzędnikach administracji centralnej, samorządowej, a także prywatnych przedsiębiorcach. Stanowi także nieodzowną pomoc dla praktyków prawa, w tym adwokatów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a także jest nieocenioną bazą wiedzy dla aplikantów oraz studentów.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo C.H. Beck

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo C.H. Beck

Data opublikowania

2021

Liczba stron

400

ISBN

978-83-8198-764-6

URL

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19168-ustawa-o-policji-komentarz-katarzyna-chalubinska-jentkiewicz#opis

Słowa kluczowe
PL
  • Policja
  • Prawo
Uwagi

Planowany termin wydania: 25 lutego 2021

Opublikowano w

Seria: Krótkie Komentarze Becka

Rozdziały
Rozdział III
Rozdział II
Rozdział IX. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0