Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

618 - 748

Book

Ustawa o Policji : komentarz

Points of MNiSW / chapter

20.0