Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rozdział 5. Służba w Policji.

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Komentarz do ustawy
  • Ustawa
  • Policja
Pages (from - to)

356 - 448

Book

Ustawa o Policji : komentarz

Points of MNiSW / chapter

20.0