Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rozdział 7. Obowiązki i prawa policjanta

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Etyka zawodowa
  • Policja
  • Policjanci
  • Prawo
  • Ustawa
  • Polska
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

471 - 531

Book

Ustawa o Policji : komentarz

Ministry points / chapter

20.0