Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

The audiovisiual media service market versus the cross-border use of digital content

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Rynek
  • Środki masowego przekazu
Książka

Media Law in the Time of Liquid Modernity. Hot Topics in the European and Polish Media Law

Zaprezentowany na

Media Law in the time of liquid modernity. Hot Topics in the European and Polish Media Law, 19.06.2017, Poznań, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0