Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prawo do prywatności jako dobro osobiste przedsiębiorcy

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dobra osobiste
  • Prawo do prywatności
  • Przedsiębiorcy
Pages (from - to)

99 - 118

Book

Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego

Points of MNiSW / chapter

20.0