Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

O praktycznych i prawnych aspektach korzystania z notacji muzycznych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo autorskie
  • Notacja muzyczna
Pages (from - to)

209 - 228

Book

Prawo wobec kultury i sztuki

Points of MNiSW / chapter

20.0