Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

O praktycznych i prawnych aspektach korzystania z notacji muzycznych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Prawo autorskie
  • Notacja muzyczna
Strony (od-do)

209 - 228

Książka

Prawo wobec kultury i sztuki

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0