Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System prawny cyberbezpieczeństwa w Rosji - charakterystyka

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Prawo nowych technologii
  • Rosja
Pages (from - to)

92 - 113

Book

Państwo w obliczu współczesnych wyzwań : o cyberbezpieczeństwie i innych zagrożeniach na przykładzie wybranych państw azjatyckich

Presented on

VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki, 15-17.05.2019, Toruń, Polska

Ministry points / chapter

20.0