Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Film jako dobro publiczne, czyli kto ma dbać o sztukę filmową?

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dobro wspólne
  • Film
  • Finansowanie
  • Kina
  • Kinematografia
  • Ochrona dóbr kultury
  • Prawo
Pages (from - to)

35 - 190

Book

Prawo filmowe

Points of MNiSW / chapter

20.0