Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Komentarz do art. 47a - 47k

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Komentarz do ustawy
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

591 - 645

Book

Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz

Points of MNiSW / chapter

20.0