Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz

Redaktorzy

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wolters Kluwer Polska SA

Wydawca z listy MNiSW

Wolters Kluwer Polska

Data udostępnienia online

2021

Liczba stron

703

ISBN

9788382236781

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052828612805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ustawa%20o%20radiofonii&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9018021872585693205&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Prawo telekomunikacyjne
  • Radiofonia
  • Telewizja
  • Polska
  • Komentarz do ustawy
Uwagi

Bibliografia na stronach 687-700. Dla prawników, studentów kierunków prawniczych i medioznawstwa i osób stykających się z problemami radiofonii i telewizji.

Rozdziały
Komentarz do art. 15 (s. 198-207)
Komentarz do art. 15 b (s. 214-217)
Komentarz do art. 47a (s. 591-596)
Komentarz do art. 47 b (s. 596-601)
Komentarz do art. 47 c (s. 601-605)
Komentarz do art. 47 d (s. 605-609)
Komentarz do art. 47 e (s. 609-625)
Komentarz do art. 47 f (s. 625-628)
Komentarz do art. 47g (s. 628-630)
Komentarz do art. 47h (s. 630-632)
Komentarz do art. 47i (s. 632-633)
Komentarz do art. 47j (s. 633-636)
Komentarz do art. 47k (s. 636-645)