Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = civil engineering and transport, publications from years 2016 - 2021, sort by = publication date descending

Search results (42)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Przygotowanie żołnierzy wojsk inżynieryjnych do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych / Grzegorz Piela (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 290 s.

  Scholarly monograph 80
 • 2.
  Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu jako element systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP / Waldemar Pawlos (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2019, nr 2 (30), p. 206-222

  Scholarly article 5
 • 3.
  Challenges for integration of remotely piloted aircraft systems into the European sky / Tadeusz Zieliński (WW), Wiesław Marud (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport - 2019, vol. 102, p. 217-229

  Scholarly article 20
 • 4.
  Logistyka kontraktowa / Stanisław Smyk (WZiD), Krzysztof Zadorożny (WZiD), Witold Słomiany (WZiD), Marcin Tadeusz Gromek (WW), Mariusz Fornal (WZiD) // W: System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / red. Tomasz Jałowiec (WZiD), Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 217-255

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Lotnictwo w wojnie powietrznej : koncepcje, historia, teraźniejszość / Wiesław Marud (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 - 346 s.

  Scholarly monograph 100
 • 6.
  Małe i średnie przedsiębiorstwa w międzynarodowych usługach transportu drogowego / Romuald Mańkowski (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 10-20

  Scholarly article 20
 • 7.
  Nowoczesne rozwiązania w komunikacji miejskiej jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo transportowe miast / Krzysztof Szeląg (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 501-513

  Scholarly article 20
 • 8.
  Wybrane obszary poznania obiektywnie istniejącej rzeczywistości logistyk / Maciej Kaźmierczak (WZiD), Romuald Mańkowski (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 260-276

  Scholarly article 20
 • 9.
  Znaczenie samozaładowczych zestawów transportowych MULTILIFT MK IV w systemie transportowym Sił Zbrojnych RP / Waldemar Pawlos (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 452-465

  Scholarly article 20
 • 10.
  Determinanty skutecznej i efektywnej realizacji zadań w wojskowym systemie logistycznym / Krzysztof Zadorożny (WZiD) // W: Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności / red. Tomasz Jałowiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 36-63

  Chapter in monograph / paper 20
 • 11.
  Efektywność podsystemu technicznego w aspekcie terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych RP / Krzysztof Zadorożny (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 12, p. 1294-1309

  Scholarly article 8
 • 12.
  Efektywność zadań w podsystemie technicznym wojskowego systemu logistycznego / Dariusz Grala (WZiD), Krzysztof Zadorożny (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 7, p. 2-8

  Scholarly article 8
 • 13.
  Kompleksowe zarządzanie przez jakość w obsłudze naziemnej w porcie lotniczym na przykładzie Welcome Airport Services Sp. z o.o. / Agnieszka Wilczyńska-Strawa (WZiD) // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie - 2018, vol. 45, nr 3, p. 43-55

  Scholarly article 5
 • 14.
  Kontrola jakości w systemie produkcji i wymiany palet płaskich jako element bezpieczeństwa łańcuchów dostaw / Krzysztof Szeląg (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 484-504

  Scholarly article 8
 • 15.
  Lotnictwo wojskowe jako symbol potęgi kraju w opinii młodego pokolenia / Małgorzata Lasota (WZiD), Agnieszka Wilczyńska - Strawa (WZiD) // W: 100 lat polskiego lotnictwa wojskowego / red. Marcin Kruszyński, Marcin Paluch, Adam Radomyski - Dęblin, Polska Lublin, Polska : Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej (Oddział w Lublinie), 2018 - p. 311-317

  Chapter in monograph / paper 5
 • 16.
  System obronny państwa - ujęcie teorytyczne / Paweł Cieślar (WZiD) // W: Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa / red. Aneta Nowakowska - Krystman (WZiD), Adam Tomaszewski (WZiD), Paulina Zamelek - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 47-62

  Chapter in monograph 20
 • 17.
  Wielowymiarowość a rozwój logistyki / Romuald Mańkowski (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 23-29

  Scholarly article 8
 • 18.
  Wielowymiarowość logistyki a modelowanie systemów i procesów logistycznych / Romuald Mańkowski (WZiD), Wojciech Nyszk (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 277-285

  Scholarly article 8
 • 19.
  Współczesny wymiar wojskowego magazynowania na przykładzie wielkopowierzchniowego wielobranżowego składu materiałowego Kutno / Krzysztof Zadorożny (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 579-592

  Scholarly article 8
 • 20.
  Maskowanie wojsk i obiektów / Paweł Cieślar (WZiD) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2017, nr 2, p. 8-13

  Popular science article
 • 21.
  Centres of Excellence as a „multitool” augmenting engineer training capabilities / Grzegorz Piela (WW) // W: Modern approach to tactical activities - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 59-74

  Chapter in monograph 20
 • 22.
  Materiały wybuchowe domowej produkcji stosowane w działaniach asymetrycznych / Grzegorz Piela (WW) // W: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) / red. Andrzej Wiktor Chciałowski, Grzegorz Gerard Gielerak, Jerzy Małachowski - Warszawa, Polska : Wojskowy Instytut Medyczny, 2017 - p. 59-71

  Chapter in monograph 5
 • 23.
  Możliwości pozyskiwania zasobów zewnętrznych w procesie zabezpieczenia medycznego wojsk podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych / Krzysztof Zadorożny (WZiD) // W: Możliwości wykorzystania zasobów zewnętrznych w procesach zabezpieczenia logistycznego SZ RP, w czasie szkolenia i operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza] : [kod pracy: II.2.7.3.0] / red. Stanisław Smyk (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 64-75

  Chapter of research work
 • 24.
  Możliwości pozyskiwania zewnętrznych zasobów transportowych w procesie zabezpieczenia transportowego wojsk podczas ćwiczeń [dowódczo-sztabowych] / Krzysztof Zadorożny (WZiD) // W: Możliwości wykorzystania zasobów zewnętrznych w procesach zabezpieczenia logistycznego SZ RP, w czasie szkolenia i operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza] : [kod pracy: II.2.7.3.0] / red. Stanisław Smyk (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 50-63

  Chapter of research work
 • 25.
  Podstawowa terminologia i typologia w zakresie obsługi naziemnej dla potrzeb zarządzania w porcie lotniczym / Agnieszka Wilczyńska-Strawa (WZiD) // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie - 2017, nr 42 (115), p. 63-73

  Scholarly article 9
 • 26.
  Samodzielne operacje powietrzne w polskiej myśli teoretycznej okresu międzywojennego / Ryszard Bartnik (WZiD), Wiesław Marud (WZiD) // W: Polska myśl techniczna w okresie międzywojennym / red. Adam Radomyski, Krzysztof Ogonowski, Andrzej Olejko: Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017 - p. 133-151

  Chapter in monograph
 • 27.
  Sztuka wojenna - sztuką intelektu prowadzenia operacji wojskowych, wykorzystania zasobów informatycznych oraz jakości potencjału logistycznego wojsk / Romuald Mańkowski (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2017, nr 2 (22), p. 122-137

  Scholarly article 6
 • 28.
  Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w realizacji wsparcia operacji wojskowych prowadzonych na terenie kraju / Krzysztof Zadorożny (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2017, t. 108, nr 3, p. 31-51

  Scholarly article 1
 • 29.
  Właściwości zabezpieczenia logistycznego wojsk we współczesnych operacjach : (wybrane aspekty) / Maciej Kaźmierczak (WZiD), Krzysztof Zadorożny (WZiD) // W: Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.1.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 47-97

  Chapter of research work
 • 30.
  Wsparcie operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju przez terytorialny system zabezpieczenia logistycznego / Krzysztof Zadorożny (WZiD) // W: Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.1.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 98-122

  Chapter in monograph
 • 31.
  Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa a zarządzanie łańcuchem dostaw / Krzysztof Szeląg (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2017, t. 108, nr 3, p. 182-205

  Scholarly article 1
 • 32.
  Źródła zaopatrywania potrzeb Sił Zbrojnych RP z pozamilitarnych zasobów gospodarki narodowej / Krzysztof Zadorożny (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2017, nr 12 (CD), p. 1215-1223

  Scholarly article 8
 • 33.
  Aspekty prawne wykorzystania zasobów zewnętrznych w procesach wsparcia i zabezpieczenia logistycznego wojsk / Krzysztof Zadorożny (WZiD) // W: Rola zewnętrznych zasobów logistycznych w realizacji zadań logistycznych w ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych / red. Stanisław Smyk (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 41-90

  Chapter in monograph
 • 34.
  Charakterystyka czynników rzutujących na proces przygotowania i utrzymania dróg / Paweł Cieślar (WZiD) // W: Wspomaganie informatyczne generowania koncepcji działań inżynieryjnych poszczególnych wariantów działania wojsk własnych. Cz. 3, Przygotowanie i utrzymanie dróg: praca naukowo - badawcza : kod pracy : II.2.7.3.0 - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2016 - p. 11-31

  Chapter of research work
 • 35.
  Interdyscyplinarność logistyki z obszarami wiedzy, dziedzin i dyscyplin naukowych / Romuald Mańkowski (WZiD) // W: Wielowymiarowość współczesnej logistyki. Tom 1 / red. Stanisław Smyk (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2016 - p. 9-28

  Chapter in monograph
 • 36.
  Metodologiczne podstawy badań / Paweł Cieślar (WZiD) // W: Wspomaganie informatyczne generowania koncepcji działań inżynieryjnych poszczególnych wariantów działania wojsk własnych. Cz. 3, Przygotowanie i utrzymanie dróg: praca naukowo - badawcza : kod pracy : II.2.7.3.0 - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2016 - p. 7-10

  Chapter of research work
 • 37.
  Paczkomaty elementem infrastruktury zwiększającym bezpieczeństwo procesów logistycznych / Krzysztof Szeląg (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2016, nr 4(20), p. 312-338

  Scholarly article 6
 • 38.
  Rodzaje potrzeb oraz możliwości przygotowania i utrzymania dróg / Paweł Cieślar (WZiD) // W: Wspomaganie informatyczne generowania koncepcji działań inżynieryjnych poszczególnych wariantów działania wojsk własnych. Cz. 3, Przygotowanie i utrzymanie dróg: praca naukowo - badawcza : kod pracy : II.2.7.3.0 - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2016 - p. 32-54

  Chapter of research work
 • 39.
  Szkice z historii lotnictwa polskiego / Ryszard Bartnik (WZiD), Wiesław Marud (WZiD) // W: Przedwojenna myśl lotnicza i udział lotnictwa w walce o niepodległość Polski na różnych frontach drugiej wojny światowej: WSOSP Dęblin, 2016

  Chapter in monograph
 • 40.
  Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Krzysztof Zadorożny (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 172 s.

  Scholarly monograph
 • 41.
  Wspomaganie informatyczne generowania koncepcji działań inżynieryjnych poszczególnych wariantów działania wojsk własnych. Cz. 3, Przygotowanie i utrzymanie dróg: praca naukowo - badawcza : kod pracy : II.2.7.3.0 / Paweł Cieślar (WZiD) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2016

  Research work
 • 42.
  Wybrane zagadnienia zarządzania działalnością dydaktyczną w szkole wyższej / Paweł Cieślar (WZiD) // W: Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania / red. Tomasz Majewski (WZiD), Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Stanisław Sirko (WZiD) - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 - p. 222-235

  Chapter in monograph