Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Możliwości pozyskiwania zasobów zewnętrznych w procesie zabezpieczenia medycznego wojsk podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Zabezpieczenie logistyczne
  • Zabezpieczenie medyczne
Strony (od-do)

64 - 75

Książka

Możliwości wykorzystania zasobów zewnętrznych w procesach zabezpieczenia logistycznego SZ RP, w czasie szkolenia i operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza] : [kod pracy: II.2.7.3.0]

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej