Processing may take a few seconds...

Article

Title

Współczesny wymiar wojskowego magazynowania na przykładzie wielkopowierzchniowego wielobranżowego składu materiałowego Kutno

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

2.6 Civil engineering and transport

Title variant

EN Modern dimension of military warehousing on example of the large-area multi branch high-bay warehouse in Kutno

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Magazynowanie
  • Siły zbrojne
  • System informatyczny wspomagania dowodzenia
  • System zabezpieczenia logistycznego
  • Zarządzanie
  • Polska
Pages (from - to)

579 - 592

Comments

Artykuł na płycie CD

License type

other

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]