Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2021 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • COVID-19
  • Przedsiębiorstwo
  • Tarcza antykryzysowa (pakiet rządowy)
  • Polska
Abstract

PL Celem artykułu jest ukazanie wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce w dobie pandemii. Zakres czasowy badań obejmuje czwarty kwartał 2019 r. oraz pierwsze półrocze 2020 r. Artykuł zawiera charakterystykę zagrożenia chorobą COVID-19 oraz opis stanu przedsiębiorstw w obecnie panujących warunkach, jak również nakreśla działania Rządu RP spowodowane pandemią. Z racji braku opracowań zwartych dotyczących SARS-CoV-2 artykuł oparto na ogólnodostępnych danych pozyskanych ze stron internetowych Światowej Organizacji Zdrowia oraz polskich instytucji resortowych. Artykuł stanowi wprowadzenie do dalszych prac.

Pages (from - to)

60 - 65

DOI

10.33226/1231-2037.2021.3.6

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/wplyw-covid-19-na-funkcjonowanie-przedsiebiorstw-w-polsce,a1546553007

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0