Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

The Impact of the Pandemic on the Functioning of a Company from the Food Industry Green Factory Logistics

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

European Research Studies Journal

Rocznik: 2021 | Tom: vol. XXIV | Numer: Special Issue 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
 • SARS-CoV-2
 • Pandemic
 • Coronavirus
 • Logistics company
 • Food industry
PL
 • Wirus SARS-CoV-2
 • COVID-19
 • Kryzys
 • Logistyka
 • Przemysł rolno-spożywczy
 • Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie

EN Purpose: The aim of this article is to present the impact of a pandemic on a food logistics company. Design/Methodology/Approach: The article defines SARS-CoV-19, presents the GFLog company and shows the results of research that was conducted in the form of an expert interview in August and September 2020 during the global pandemic. Findings: The result of the article is the presentation of conclusions regarding the impact of the pandemic on a food logistics company. Practical Implications: Preparation of logistic enterprise management activities in the event of a global crisis or in the country. Originality/Value: Until the pandemic occurred in the world, no one considered any human limitations. Enterprises were not prepared to work in such conditions. The presented views, supported by statements from the management of the logistics company, will allow to prepare an organizational and technical solution for operations in a possible future crisis.

Data udostępnienia online

23.03.2021

Strony (od-do)

891 - 905

DOI

10.35808/ersj/2079

URL

https://www.ersj.eu/journal/2079

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0