Processing may take a few seconds...

Article

Title

Źródła zaopatrywania potrzeb Sił Zbrojnych RP z pozamilitarnych zasobów gospodarki narodowej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2017

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2017 | Journal number: nr 12 (CD)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Gospodarka narodowa
  • Rezerwy strategiczne
  • Systemy logistyczne
  • Polska
Pages (from - to)

1215 - 1223

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]