Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wybrane obszary poznania obiektywnie istniejącej rzeczywistości logistyk

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN The selected study areasof the objectively existing logistics reality

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Innowacje
  • Logistyka
  • Zarządzanie
EN
  • Innovation
  • Logistic
  • Management
Abstract

PL Sensem, istotą, logiką funkcjonowania dobrej logistyki jest potrzeba i konieczność w działaniu logistycznym utrzymania równowagi między oczekiwaniami zadowolonych klientów z funkcjonowania firmy a podejmowaniu przez firmy radykalnych, innowacyjnych zmian aby polepszyć system zarządzania firmą, utrzymać renomę i konkurencyjność na rynku. Ich wysiłki odzwierciedlone i ujęte są właśnie w niniejszym artykule, a jego treści odzwierciedlają następujące podtytuły: • znaczenie potrzeby istnienie dobrej, konkurencyjnej logistyki na wolnym rynku; • warunki skutecznego zarządzania logistyką; • logistyka siłą napędową wszelkiego działania. Niniejsze zagadnienia rozpatrywane są w kontekście specyfiki i złożoności logistyki wynikającej z wielowymiarowości potrzeb podmiotów, których brak, m.in. skuteczności i elastyczności w działaniu, nie zapewnia konkurencyjności, rentowności działania i istnienia podmiotu oraz pozwala osiągnąć cele. Autorzy biorąc to pod uwagę rozważają wpływ warunków (zasad) głównie skutecznego zarządzania na jakość organizacji i realizacji zadań wsparcia zabezpieczenia logistycznego zapewniających spełnienie oczekiwań klientów i osiągnięcie założonych zysków firmy. Artykuł kończy się wnioskami, postulatami i refleksjami co do potrzeby i znaczenia pozyskiwania nowych i poprawiania i wdrażania potrzebnych zasad (warunków) skutecznego działania logistyk. A wszystko to w odniesieniu do działalności zapewniającej potrzeby i pragnienia oczekujących klientów i firm.

EN The need and the necessity of the balance is the point, the essence and the logic of a good functioning logistics. This balance has to be maintained between satis-fied customers’ expectations and the radical and innovative improvements imple-mented by the companies. These improvements’ goals are: the development of management system along with company’s renown and competitiveness sustainment. The companies’ efforts in this matter have been described in this paper. Its content is divided into following parts: • the importance of a good and competitive logistics in the free market; • the conditions of effective logistic management; • the logistics as a driving force for all activities. The issues above are considered in the context of the specifics and the com-plexity of the logistics. The logistics is complex and specific due to the multidi-mensionality of the actors’ needs. The lack of effectiveness and flexibility of these actors makes them uncompetitive and unprofitable and does not allow to achieve their goals. The authors, taking mentioned facts into account, consider the influence of the effective management conditions (rules) on the organization quality and on the logistic support tasks fulfilment which ensure meeting the customers’ expectations and achieving presumed profit. The paper is summarised by the conclusions, reflections and postulates re-garding the need and the importance of implementing new and developing already functioning rules (conditions) of the effective logistics. All these conclusions and postulates refer to the activities performed in order to fulfil the customers’ and the companies’ needs and requirements

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

260 - 276

DOI

10.33226/1231-2037.2019.10.18

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-102019,p2109138558

Comments

Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 10/2019. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

License type

other

Ministry points / journal

20.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0

Publication indexed in

BazEkon | BazTech